Zorra, polo Portal das Palabras

https://portaldaspalabras.gal/lexico/mira-que-din/zorra/?s=09

Que non se diga que nom imos á moda

3 Likes

A mocidade que non sabe situar A Fonsagrada nun mapa mais sinala ben Seatle, será a mesma que descoñece “zorra” mais usa “bitch”