Xa se xesta o trazado da ampliacion da ponte da pasaxe sobre a ria do burgo