Veñen antes as festas do Viño e do Mar de Vilaboa... a de baixo

*, como recoñeceu o alcalde *porque unha xornada a 400 graos no exte rior ao mellor non é o máis idóneo para unha cata destes viños