Taxi galego muda de ritmo

… as novas medidas parobadas pola Xunta regularán os horarios fixos e abertos dos profesionais, e aqueles horarios especiais. Entre estes horarios especiais están os que se teñan que realizar en zonas escolares, para recoller escolares, ou en zonas de traballo, para recoller traballadores. Deste xeito, a Xunta poderá contratar a un taxista para que leve ou recolle a nenos dun colexio se o seu número o permite e, evitar así mobilizar un autobús.

1 Like