Sofía Casanova, fun polo vento e vín polo ar


Amiga de Paco, nemiga de Adolfo, ista moza de Santo André, nos Mariñeiros da Cruña, apañou toda-las cartas para andar a marear na historia. Avalada por un rei madrileño, agasallada por Castelao, reporteira de guerra, a veces libre, por veces presa, mesmo fixo de nora da nobreza polaca entre racións de mexillóns de Lorbé e tertulias con Fanny Garrido e Milia de Pardo
http://culturagalega.gal/album/detalle.php?id=12

Máis en castelan:


image

image

1 Like