Presidenciais_ Bonos da Xunta, agora o de Coidados

Goberno vén de enviar unha carta ás persoas usuarias de residencias onde se informa, de “modo propagandístico o consciente do apoio, axuda e comprensión que precisan os dependentes