Pasamento de Salvador García-Bodaño Zunzunegui

Vigo, 17 de xullo de 1935 – Santiago de Compostela, 7 de marzo de 2023 Unha das figuras máis singulares e anovadoras da promoción dos 50

1 Like