Os séculos escuros, a fatal confusión entre lingua, sociedade e historia galegas

A Coroa denegou –sen máis explicacións que un non procede– a impresión na primeira tentativa, pero Lobariñas obtivo nova autorización para a súa impresión

1 Like