Os prezos dos vehículos novos alcanzan as súas maiores subas históricas en setembro e outubro