O uso do bus interurbano aumentou un 20% en Galicia no inicio das viaxes a