Na procura dos verdadeiros segredos de Prisciliano

Prisciliano ten sido obxecto de numerosas lecturas dende o século XIX que o vinculaban aos antigos cultos precristiáns, como precursor da teoloxía da liberación ou do feminismo e sobre todo como un mártir do galeguismo, e mesmo se ten especulado co seu soterramento na catedral de Santiago de Compostela.
Fronte a esta enorme cantidade de relatos interesados e con frecuencia manipulados, os expertos coinciden en que se trata do “persoeiro da historia antiga de Hispania do cal temos máis e mellor información”, apunta o profesor Pedro López Barja de Quiroga.
Precisamente, para avanzar na súa figura esta semana ten lugar en Santiago o congreso ‘Prisciliano e Gallaecia: arqueoloxía e textos’ (Consello da Cultura Galega, desde mércores a venres)

3 Likes
2 Likes