Mario Miranda, o humorista indo-luso que retratou Goa

Foi homenajeado no seu día polo Gugel

2 Likes

Ficaba mellor lus-indo ca indo-luso :smiley: