Grande sucesso da política de natalidade da Xunta de Galicia

Estes datos rexistráronse nun ano no que a Xunta despregou boa parte das medidas incluídas no seu plan de apoio á natalidade. Entre elas, unha das máis publicitadas foi a Tarxeta Benvida, o ‘cheque bebé’ de 100 euros ao mes durante o primeiro ano de vida da filla ou fillo cuxa ampliación anunciou recentemente Alberto Núñez Feijóo. Tamén se inclúen nese proxecto as denominadas Casas Niño -un programa semellante ao desaparecido Preescolar na Casa-, o Bono Concilia -subvención para acceder a escolas infantís privadas en caso de non obter praza nas públicas- ou a alcumada como ‘caixa finlandesa’, unha caixa de agasallos que Xunta e PP deron en equiparar á que é entregada ás familias neste país nórdico, pero que no seu caso ten contidos moito máis amplos e, sobre todo, é o primeiro chanzo dun aplísimo catálogo de axudas á crianza que se estenden ata que o neno ou nena chega á maioría de idade.

1 Like

Proposta de cabeçalho para o site xunta.gal:
Galicia no ranking dos países máis desenrolados do mundo

1 Like

Ai Alberte cumpreu. Deu-nos um herdeiro a’ Coroa. So tem que esperar 50 anos a para herdar o trono.

1 Like