Galiza é a excepción entre as principais rexións produtoras de leite da UE na contaminación por nitratos a causa dos xurros gandeiros

A explicación de que non existan os problemas de nitratos que ocorren no resto das rexións europeas hai que buscala na paisaxe, entendida como a forma de ocupar o terreo nas bacías hidrográficas.

A estrutura da paisaxe galega é con diferencia a que conta con menor superficie agraria útil (SAU) figura en cambio como a que ten unha maior proporción de terreo a monte (matogueira, e arborado) onde non se abona, e que actúan como sumidoiro do nitróxeno das explotacións gandeiras, evitando problemas por contaminación por nitratos.

Juan Castro Ínsua, investigador do Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo-INGACAL <–

1 Like