Finou Antonio de Chedas

O Pinante de Chedas

“Ese e o balcón dos namorados”, contesta Antonio. Inmediatamente imaxineime unha escena do romantismo galego, do século XIX, onde se forxan estas historias de balcóns imaxinadas no Shakespeare e no folletón. Imaxinei a típica historia da moza…"

1 Like