Encontrai a Carmela que o cocido arrefría

Baseándome noutro xogo fixen o ‘U-la Carmela?’

¡Viaxa pola Galiza buscando a Carmela a tráena de volta antes de que o cocido se bote a perder!

Vía Hugo: "Seguro que coñecedes o '¿Dónde está Carmen San Di…" - mastodon.gal