Domingos Merino: a derruba dun alcalde e dun modelo de cidade

3 Likes

Tirado da gl.wikipedia