Dicionario do Galego do Bierzo

“Cando comecei co traballo estaba moi perdida, por exemplo, no relativo a leonesismos…”