Cemma presenta un vídeo coa totalidade dos plásticos extraídos do estómago dun zifio