Celso Emilio: “Suárez é un marrullero que manobra con eficacia e intelixencia...”

“… Pero está embarcado na tarefa de democratizar o país e nós non temos outra alternativa que seguirlle a corrente”.

  • “a dereita máis ou menos civilizada sabe que o franquismo é irrepetíbel e busca unha solución aos seus intereses dentro dun marco aparentemente democrático (…)*

propio Celso Emilio daría por boa naquel momento esta explicación, rexeitada polo sector crítico do partido e, pasado o tempo, polo mesmo Celso Montero, *home de Madrid no PSOE de Ourense.

GODSA [Gabinete de Orientación y Documentación, S.A.], plataforma fundada en 1973 polos sectores do franquismo ligados a Manuel Fraga,…