Autorizan a Enagás para facerse coa rede de gasodutos de Reganosa