Ana Kiro: decidir (en contra da opinión da súa discográfica) cantar en galego

Outra característica que distingue as letras de Kiro de cancións anteriores sobre a emigración galega é a introdución dunha visión de xénero que fora ignorada polos artistas masculinos, para quen as mulleres principalmente agardaban en Galicia o regreso do protagonista