A posible quebra da construtora Aldesa afectaría a varios parques eólicos en Galicia

1 Like