Unha paleta de anglicismos para enmascarar o fedor do capitalismo

Unha das variantes máis coñecidas e a ‘lavaxe verde’ (ou greenwashing) que surxiu nos anos 1980, seguindo a vaga do despertar ecoloxista. Consiste nunha estratexia de marketing que procura apresentar pública e socialmente unha empresa, os seus produtos e servizos como máis ‘ecolóxicos’, ‘sustentábeis’ ou ‘respeituosos co medio’, mais sempre de xeito parcial ou superficial, sen que reflicta a realidade global. Pensemos, por exemplo…

2 Likes

Ligada

2 Likes