Teresa Barro_ O castelán vestido de galego

Galiza quedou afastada do país que falaba a mesma língua e que, por ter ousado liberarse da España déspota e amazocada que criaran os Reis Católicos, foi desvalorizado, detestado e escarnecido. Iso tivo que influir moito na imaxe que se tiña da língua galega, que virou o que falaban os paifocos da aldea, e tamén o que falaban os infieis habitantes do traidor Portugal.

2 Likes

1 Like

“Desprezados na corte” vén sendo "faguer o Rajoy*

2 Likes


1 Like
3 Likes