Sogarisa, smoke on As Somozas

A empresa é dende 2016 concesionaria da explotación, mantemento e conservación do CTRIG (Centro de Tratamento de Residuos Industriais de Galicia), infraestrutura pública de titularidade da Xunta e explotada en réxime de concesión por unha unión temporal de empresas