Se non fora por ter montado nós a fábrica, a elaboración da androlla quizais se tivese perdido