Rueda seguirá mantendo a maioría absoluta, segundo as enquisas