Rosario Álvarez, recunca

No referente ao territorio, insisto sempre en que non podemos afondar na fenda entre a Galicia que está colocada no eixo atlántico e o resto

http://consellodacultura.gal/