Revista Terras do Ortegal

A comarca do Ortegal conta na actualidade cun bo número de persoas que se adican á investigación ou á divulgación de temas culturais ou históricos, e que publican os seus artigos en diferentes medios, moitas veces descoñecidos para os propios habitantes da comarca ou inaccesibles para eles.

Todo isto fai visible a necesidade de dispoñer dunha revista adicada a estes contidos culturais e históricos, de forma semellante a outras que existen en cabeceiras de comarcas por toda Galicia: Cátedra (Pontedeume), Revista de Neda, Hume (As Pontes), etc

3 Likes