Que norma do galego debe ser a principal na interfaz de usuario?

  • Portugués/Galego internacional.
  • Galego RAG-ILG

0 eleitor

Isto só afecta aos menús e demáis elementos da interfaz de usuário. Os usuários poderán empregar sempre a norma que queiran.

Esto ten unha grande importancia

Eu penso que aquí temos unha oportunidade para situar o site no contexto certo. Ese contexto considero que é o galego internacional, e o xeito de situalo é na interfaz de usuario e definindo a página con lang="pt". As minhas razóns son o comportamento e a identificación do site polos pesquisadores, os visitantes que atrae, e todo esso. Un site ou página en galego-RAG fai que o google e o ministerio da governação che identifiquen có “estado ou país ó que pertences” (o que pon no teu DNI?), meténdote no
‘contexto adecuado’ (=castelhano). Eis a gravíssima eiva para a vida do site logo condenado a un ámbito “autonómico” no que saes por Pedrafita e ja non che val pra nada e se saes por Valença vanche dicir que falas espanhol. Imos ir polo mesmo caminho?
Eu falo dende dous pontos de vista: falo como usuario, e tamén falo como colaborador (esto é pessoal, mais tamén é para a vosa información), porque o que “colaboro” eu o ponho no meu CV. E ja lhe tirei partido emigrado aquí en London. Ja me tiveron preguntado en entrevistas de travalho o que fixen en Chuza, porque lhes chamou a atención, e ja me ofreceran un travalho no que aproximadamente un tercio do tempo da entrevista foi explicar o que era Chuza. Porque fora do estado espanhol as cousas que se fan en galego interesan, sobre todo se tenhen projecção internacional.
Logo por suposto que os participantes escrevan na normativa que a cada un lhe pete.
Quen tenha algo de experiencia ou programe ja sabe máis ca mín ou que diga calquera cousa.

Penso que a forma tem quer ser a boa boa, a descolonizada, mas a vez tem que estar a outra, a regional e dependente… Pois a inércia social e a escola é o que é.
À gente em realidade, o que se lhe aprende é o castelhano, e uma adaptação esquisita da língua da Galiza a ele. Finalmente, cada um vai poder configurar o visual do chuza como ele gostar

isso é o que tem que ser por isso eu voto

beijos Helena

2 Likes

Penso que deben aparecer as dúas escollas como ata agora para chegarmos a todas as persoas mellor. Entendo que lugares onde non é posibel convivir abondan xa fóra de aquí.

Felizmente, a norma oficiosa do galego estará presente em breve no Discourse. Os usuarios cadastrados poderam escolher qualquer idioma dos disponíveis para a interfaz de usuário. O que se discute neste fío e nesta votaçom é qual será a “lingua” por defecto na interfaz de usuario.

1 Like

Norma oficiosa? Refíreste á única norma oficial aprobada polo parlamento galego por unanimidade e que empregan o 99 % dos galegos? LOL Queda vida intelixente no pobre chuza?

1 Like

Caro @fillodebreogan, Chuza ainda é umha Associaçom privada na que os sócios decidem os contidos a forma de apresenta-los na web. Em breve pasará a ser umha entidade puramente privada e individual, que responderá apenas ante a lei germana. Polo tanto o que o Parlamento galego empregue para os seus usos ou defina como “oficial”, é mui tangencial. É a comunidade de usuários de Chuza! a que decide que norma empregar, com independéncia do que fagam terceiras pessoas.

O argumento de que é a norma usada pola maioria dos galegos é perfectamente válido. Agora ben, aquí discúte-se aportando argumentos e respetando outras opinións. De nom ser o caso, e aplicando o código de conduta da web, atitudes irrespetuosas com as opinios doutros usuarios podem levar ao baneo.

Ollando as novas na #tvg tampouco sei eu que norma usan o 99% das compatriotas… :tv: :wink:

En canto a pobre, a ver, penso que é moito menos pobre do que El Correo Gallego ou La Frank Sinatra… Falo no senso de pobre de pedir :grin:

Avlen diloki kikieran, pero avlen bien, hoyghan… digite a descrição da hiperligação aqui

1 Like

LOL xa me dou de baixa.

1 Like

Obviamente o 99% ± dos que usan unha norma.

Depende do que queiramos que sexa Chuza, un foro centrado no reintegracionismo ou o que foi nalgún momento da súa primeira etapa, unha web de referencia na internet galega.
Isto é dito por alguén que lle gustaría cambiar a actual norma castelanizana por outra que se achegase ao portugués e máis ao brasileiro.

1 Like

Tendome molestado en explicar as minhas razóns para escolher unha normativa (primeiro comentario arriba), inda me tenhen que explicar por que quen defende o emprego da norma RAG afirma falar pola maioria dos galegos e non ten que dar máis explicacións (característica que suspeitosamente comparten cós vilinguistas de en-gayego-no). E tamén me tenhen que explicar de onde ven a liverdade para ponher cousas que nen sentido fan, coma que non tenhen que molestarse porque os seus interlocutores non o merecen.

1 Like

Eu penso que tamén me molestei en explicar as miñas razóns. Algo máis que copiar e pegar texto engadindo uns smiles.

Podia indicar a data de quando o Parlamento aprovou uma norma, e a sua a publicação oficial dessa norma.
E simples a questão, sabendo algo disso, eu isso que cita não o achei por nenhures

beijos Helena

Penso que foi cando os 100000 gaiteiros de Manoele de Vilalba, non sei ben :wink:

:sparkles: :boom: :sparkler:

Hasta la vista (vou preencher 20 caracteres, já?.. fixe)

Depois de varios anos em Chuza, cheguei á conclussom de que a importáncia dos usuários da lusofonia é relativa. Habitualmente só venhem aquí para spamear, devido á dificultade de entender a atualidade galega de boas a primeiras. E também entendo que para um leitor recem chegado, encontrar a web numha norma desconhecida pode ser um shock. Por isso, o meu voto para termos a capa em galego RAG.

Por certo, acho que nom precisamos GB nem outras gaitas. Para matar-nos abondamos nós sós. Pido respecto umha vez máis para todas as opinións.

De momento, a web estará em portugués porque era o único disponível. Em quanto saia a nova versom do Discourse, o galego RAG aparecerá como possibilidade na interfaz. Como curiosidade, o 90% dos usuários da antiga Chuza usavam o portugués na sua interfaz de usuário.

EDITO: Para as dúvidas do Discourse, podedes perguntar no seu própio foro https://meta.discourse.org/

1 Like