Que mal lles parecería a calquera deses catro, que os meteran nun saco como meteron o gato

Xuntáronse catro un día,
os millores deste barrio,
mataron un gato a tiros
e o meteron nun saco.

Vai o gato metido nun saco,
vai o gato prá terra da Laxe;
vai o gato metido nun saco,
ai, gatiño! xa non volve máis.

Que mal lles parecería
a calquera deses catro,
que os meteran nun saco
como meteron o gato.

Vai o gato…

Aquel gato era un artista,
traballaba na ribeira,
agora é un bañista
na praia da Castiñeira

Vai o gato…

1 Like

Bom. Se a queremos cantar em nativo o ghato foi prá terra da Lax:
Eis a história da cantiga contada no ElPaís: https://entrerrias.wordpress.com/tag/o-hio/
Mesmo tem versão estendida coma outros cantares galegos :smiley: https://entrerrias.wordpress.com/tag/o-hio/:

1 Like