Publicar anonima anonima anonmamente

Seguramente isto é unha estupidez… pero…
¿Quen non quiso votar un mecajondios en toda rejla e ficar oculto ??
Pois iso. Non ten mais aquel.

para publicar anonima anonima anominamente na blockchain de steemit …
entrades
usuaria taboleiro
e a chave STM6CFRXjxFESBFvkzrfCnHgjxLc6SsgHbNz16DKD9BKNABE5ajPX

Nin que decir ten que tanto a mensaxe como as posibles conversas que se xeneren con esa usuaria son públicas de todo… e que a maneira de partillar para obter resposta e proporcionar o link da publicación… e a tropa resposta coa mesma usuaria…

Verbigratia…

Deica.
A mandar !!

2 Likes

com esta entrada hoje aprendim o que é steemit

1 Like

Acho que precisamos um control de alcoolemia e droghas serio em Chuza.

3 Likes

Para banear ó persoal abstemio ?? :slight_smile:

Para baneiar no Chuza, a nom ser que sejas um spammer, praticamente a unica forma vem sendo algo como comentar:

  • O galego da Real Academia Galega é a única forma lexítima do idioma e os lusistas son uns traidores.

ou

  • O galego-portugues é superior á norma RAG porque somos 300 milhóns e os que empregam o galego isolander fa-no por foder.

Editado: RAG por AGAL.

hasernos os liverais danos mais ambente

1 Like