Propostas por representar a cultura galega nas barallas

“a baralla no fondo é unha exposición en miniatura, cada carta opera como un lenzo nesa exposicion portátil. Unha das sorpresas que levamos con este proxecto foi descubrir a cantidade de cousas que se poden meter nunha carta”

1 Like