Por que o produto galego estivo de moda no 2022 (pero o galego morre)?

Vimos como dende a mirada progresista española se acolleron, ata certo punto, elaboracións artísticas que, independentemente da súa vontade, foron recollidas como neofolclore

1 Like