Por que a metade dos salarios en Galicia non chegan aos sete euros por hora?