Platón, Wittgenstein e o porcoril

Chegados a este punto, temos un sistema que leva funcionando de xeito razonábel durante máis de dous mil anos, con raíces na filosofía clásica e que aínda se emprega no mundo tecnolóxico do século XXI. Cal é o problema?

Que todo era mentira. Non só esa forma de categorizar é errónea, senón que, segundo Richard Dawkins, é perxudicial para a ciencia e a sociedade. Segundo Dawkins, a idea de que existe un modelo ideal para cada obxeto da natureza provén da xeometría, onde é práctica para realizar cálculos. No mundo real non existen os modelos perfectos nin as relacións ideais. Mais chegados a este punto, o autor, que coma o cantautor Andrés Suárez, é galego antes que persoa propón para ilustralo un exemplo de moda nos últimos anos: o porcoril.

3 Likes

Hoje em dia déixam-lhe escrever a qualquera.