Pasos para reclamar as condicións da túa hipoteca? [cas]

No caso de a reclamación ser inferior a 2000€, pode facerse no propio nome adxuntando a documentación e sen necesidade de servizos de avogacía.

Se a contía reclamada é de entre 2000€ e 6000 €, tramitárase por vía verbal a través do artigo LEC art. 250, sendo preciso a intervención de procuraduría asistida por unha avogada/o en exercicio.

Se superar os 6000 €. …

Para acceder a servizos de “xustiza gratuita”, prepaga, os teus ingresos non deben ser superiores a 2 veces o SMI, e carecer doutros bens. Se ista situación mudara a mellor nos seguintes tres anos logo do fallo, o xulgado poderá e reclamará o pago dos custos procesais…

http://www.elderecho.com/actualidad/preferentes-ADICAE-Caja_Madrid-Bankia-reclamacion-accion_individual-accion_colectiva_0_1059000162.html

1 Like