Os lances de amor do Carriñas

Moza xaponesa fica pampa coa carriña de repartir os repolos na feira, e pousa pousa pousa…

1 Like

Também fico pampo :open_mouth:

1 Like

Coa carrinha? :grin: