Orzamentos 2023

"O Goberno galego vén substituíndo o control a priori pola supervisión a posteriori ou a introdución de empresas colaboradoras que axilicen os trámites das administracións "