O programa tipográfico do Laboratorio de Formas de Galicia

A Cerámica de Sargadelos, Cerámicas do Castro, Ediciós do Castro, o Seminario de Estudos Galegos, o Instituto Galego de Información, o Laboratorio Xeolóxico de Laxe, e o Museo Carlos Maside. Este conglomerado de empresas foi quen de crear unha identidade visual propia e singular na que a influencia do patrimonio cultural gráfico e tipográfico adquiriu un protagonismo esencial

3 Likes