O "luxo" de viaxar nos autobuses de Lugo e Santiago... están entre os máis baratos do Estado