O investimento do Estado na Galiza fica en 1.077 millóns de euros para o ano