O Google papasopas

. Google e as redes sociais actúan como plataformas intermediarias que se encargan de jerarquizar por si mesmas os contidos, homoxeneizando a produción mediática dixital e, a consecuencia, a opinión pública