O galego Camões

O tataravó do poeta era un fidalgo da Costa da Morte, señor do castelo de Camões de Fisterra e significado trobador galego, cuxa obra non chegou até nós pero aparece referida noutros textos da época, entre eles na Epístola da gaia ciencia de Íñigo López de Mendoza, o marqués de Santillana. Vasco de Camões participou nalgúns dos capítulos máis decisivos da revolución galega do século XIV, ficando documentada a súa presenza n´A Coruña á volta de 1470, ao carón do monarca portugués Fernando I, proclamado rei de Galiza como aposta das nosas clases dirixentes por seguir desenvolvendo as potencialidades nacionais do país fronte ao hexemonismo castelán que tentaba anulalas.

3 Likes