O filme 'Acordamos' lembra as loitas de principios do século XX

A peza reúne testemuñas de familiares e persoas investigadoras xunto á música de Uxía, Quilma e As Divinas, Malvela, Celina da Piedade e Ana Santos, [Wöyza] e María Faltri, Antía Muíño e Luis Pastor, Treixadura e Sondarúa