O envío de alertas móbiles de Protección Civil probarase en Galicia o