O Carballo de Santa Margarida situado en Pontevedra, candidato a Árbore do ano Europea