Nos nenos políglotas, os idiomas desenvólvem-se independentemente

Semelha que é a qualidade e nom a quantidade o factor dominante que conta de cara á escolha da língua predominante.

2 Likes