Mocidade galega over the rainbow... somewhere

Ademais de pensar que atoparán traballo rapidamente, o 45,9% dos preuniversitarios galegos cre que a situación do emprego xuvenil será mellor ou moito mellor nos próximos cinco anos, un dato superior ao da media nacional (42,7%), e que lles fai tamén ser optimistas no medio-longo prazo. Neste sentido, apréciase que este ano aumentou o número de estudantes que tenden a ser máis optimistas, se se compara cos resultados a nivel estatal achegados no informe do ano anterior (39%)

1 Like

https://twitter.com/Farodevigo/status/1764924259057496278?t=jXPip6rd_PhlyY1IxR5rLQ&s=19